* Nyhet 3
Vestby Avis - for abonnenter:


Riksantikvaren har vernet et større område i Son: – Endelig en seier
Trehusmiljøet i Son har nå fått et vern. Foto: Kjetil Næss               For abonnenter


Et forslag fra Viken fylkeskommune om å gi indre Son status som verneverdig trehusmiljø ble nylig godkjent.


Det er en hoppende glad leder av Soon og Omegns Vel vi får på tråden, etter nyheten om at Riksantikvaren har vernet indre Son ble kjent.


– Det her er musikk i våre ører. Endelig har vi fått en seier, sier Johanne Cathrine Hauff Brustad til Vestby Avis.


Hun forteller at de lenge har forsøkt å få til et slikt vern av indre Son, men har ikke fått med seg kommunen.
 les videre på Vestby Avis:


https://www.vestbyavis.no/riksantikvaren-har-vernet-et-storre-omrade-i-son-endelig-en-seier/s/5-53-839819
* Riksantikvaren
har vedtatt:


* ny utvidet verning

av Son sentrum


foto: Vermund Heggland

 foto - Kjetil Næss - A.media

* opprop

- redd Ørajordet nå

 foto - Kjetil Næss - A.media

QR-kode for betaling med Vipps

* folkemøte - politisk debattmøte

avholdes


* tirsdag 22. august 2023


kl 19.00


på Soon seilforening, Storgata 29 B, 1555 Son


* Folkemøte avholdt

27. oktober 2022


* Rullering av kommuneplan 2023-34

Styret i Soon og Omegns Vel har levert innspill til rulleringen av kommuneplanens samfunns- og arealdel.


Dokumentene vil i løpet av kort tid være tilgjengelige blant annet i kommunens postlisterReguleringsplan 1986

"Son indre sentrum i faresonen"


Mens kommunepolitikerne høsten 2022 reviderer reguleringsplan av 1986 for indre Son sentrum, presser utbyggerne hardt på med utbyggingsplaner og bruksendringsplaner i det angjeldende området, som er av nasjonal verneverdi ifølge Riksantikvaren.

 

Innleder til paneldebatt var
Christian Hintze Holm fra Viken fylkeskommune - leder avdeling for kulturarv

 

De politiske partiers gruppeledere samt kommunens administrasjon var invitert.

Kun kultursjef Ronny Fostervold Johansen unnlot å svare

 

 

- se link til Vestby Avis fra møtet:

 


https://www.vestbyavis.no/kan-bli-38-nye-boliger-i-indre-son-jeg-skjonner-ikke-hvordan/s/5-53-728631

NB! Press på indre Son sentrum

Kommunedelplan for Son indre sentrum har stått på revisjonslista til kommunestyret for inneværende periode 2019 – 2023, og arbeidet er nå startet. 


Under samtale med blant andre ordfører T A Ludvigsen på Vestby rådhus 24. august 2022, ble Vellets styre lovet å få være høringsinstans i revisjonen av nevnte reguleringsplan.


Jon Warhuus

styreleder Soon og Omegns Vel


25. august 2022* Ørajordet - kvikkleire

 * fra medlemmer Karin og  Steinar Johansen har vi mottatt følgende dokumenter i saken om kvikkleire og utbygging på Ørajordet.

De bor i Elveveien 1
- og de blir sterkt berørt av en eventuell utbygging av Ørajordet.
Når biler passerer svinger taklampa, og kommunen velger å overse alle deres innspill.....
for Soon og OmegnsVel
Jon Warhuus
styreleder