Reguleringsplan 1986

NB! Press på indre Son sentrum

Kommunedelplan for Son indre sentrum har stått på revisjonslista til kommunestyret for inneværende periode 2019 – 2023, og arbeidet er nå startet. 


Under samtale med blant andre ordfører T A Ludvigsen på Vestby rådhus 24. august 2022, ble Vellets styre lovet å få være høringsinstans i revisjonen av nevnte reguleringsplan.


Jon Warhuus

styreleder Soon og Omegns Vel


25. august 2022* Kontingent


     I andre halvår fra 1.7. halveres

     kontingenten

     Enkeltmedlem kr 100,-
     (kr 200,- pr år)

     Familiemedlemskap kr 150,-
     (kr 300,- pr. år)

QR-kode for betaling med Vipps