* Nyhet 3høstfest avholdes:


* fredag 22. november 2023


kl 19.00


på Soon seilforening

Storgata 29 B, 1555 Son

Kuvertpris medlemmer
á kr 450,-

Ikkemedlemmer á kr 550,-
(dvs halv kontingent høst)

* Høststormen


* folkemøte - politisk debattmøte

avholdes


* tirsdag 22. august 2023


kl 19.00


på Soon seilforening, Storgata 29 B, 1555 Son


* Rullering av kommuneplan 2023-34

Styret i Soon og Omegns Vel har levert innspill til rulleringen av kommuneplanens samfunns- og arealdel.


Dokumentene vil i løpet av kort tid være tilgjengelige blant annet i kommunens postlisterReguleringsplan 1986

* opprop

- redd Ørajordet nå

* Ørajordet


* Folkemøte avholdt

27. oktober 2022


* Ørajordet - kvikkleire

 foto - Kjetil Næss - A.media

QR-kode for betaling med Vipps

"Son indre sentrum i faresonen"


Mens kommunepolitikerne høsten 2022 reviderer reguleringsplan av 1986 for indre Son sentrum, presser utbyggerne hardt på med utbyggingsplaner og bruksendringsplaner i det angjeldende området, som er av nasjonal verneverdi ifølge Riksantikvaren.

 

Innleder til paneldebatt var
Christian Hintze Holm fra Viken fylkeskommune - leder avdeling for kulturarv

 

De politiske partiers gruppeledere samt kommunens administrasjon var invitert.

Kun kultursjef Ronny Fostervold Johansen unnlot å svare

 

 

- se link til Vestby Avis fra møtet:

 


https://www.vestbyavis.no/kan-bli-38-nye-boliger-i-indre-son-jeg-skjonner-ikke-hvordan/s/5-53-728631

NB! Press på indre Son sentrum

Kommunedelplan for Son indre sentrum har stått på revisjonslista til kommunestyret for inneværende periode 2019 – 2023, og arbeidet er nå startet. 


Under samtale med blant andre ordfører T A Ludvigsen på Vestby rådhus 24. august 2022, ble Vellets styre lovet å få være høringsinstans i revisjonen av nevnte reguleringsplan.


Jon Warhuus

styreleder Soon og Omegns Vel


25. august 2022


 * fra medlemmer Karin og  Steinar Johansen har vi mottatt følgende dokumenter i saken om kvikkleire og utbygging på Ørajordet.

De bor i Elveveien 1
- og de blir sterkt berørt av en eventuell utbygging av Ørajordet.
Når biler passerer svinger taklampa, og kommunen velger å overse alle deres innspill.....
for Soon og OmegnsVel
Jon Warhuus
styreleder