Skoleveien 10-12

Skoleveien 10-12 og  Storgata 16 B ligger begge innenfor fredet særområde i indre Son sentrum.


Ref gjeldende reguleringsplan 1986 og uttalelse fra Riksantikvar Jørn Holme:

«Son sentrum er ikke bare viktig i lokal vernesammenheng, men av stor nasjonal betydning»Jon Warhuus
styreleder
xxxxxxxxxxxxxxxx