Årsmøtepapirer 2022 Valg 2022

Valgkomiteens innstilling
til årsmøtet 2022

  * Styreleder:

    Jan Tore Warhuus         (gjenvalg for 1 år)

  * Styremedlemmer:

     Klaus Owsesen-Lein     (- ikke på valg)

Johanne C. Brustad      (ny for 2 år)

Kai Dybedahl               (ny for 2 år)

Øyvind Breivik             (ny for 2 år)

  * Varamedlemmer:

    Oleg Krohn                    (gjenvalg for 1 år)

Ragnhild Wang               (ny for 1 år)

   * Revisorer:

2 personer

  * Valgkomité:

    2 personer

Skroll til toppen