Forfatternavn:launchpoint

Pressemelding fra Soon og Omegns Vel Goldfish-saken

Goldfish Boat AS har startet byggingen av en båtfabrikk på hele 6 000 kvadratmeter i Sonskilen båthavn. Hele produksjonen på Sletta skal flyttes til båthavna. Soon og Omegns Vel er bekymret over at det etableres en fabrikk så nær Son. Fabrikkvirksomhet er ikke forenlig med et bevaringsverdig og fredelig småbyliv. Fabrikkbygget vil ha et dominerende

Pressemelding fra Soon og Omegns Vel Goldfish-saken Read More »

Storgata 16 B

Styret i Soon og Omegns Vel mener en slik utbygging med så stort omfang strider mot bevaring av stedets egenart. Skoleveien 10-12 og  Storgata 16 B ligger begge innenfor fredet særområde i Son indre sentrum. Ref gjeldende reguleringsplan 1986 og uttalelse fra Riksantikvar Jørn Holme: «Son sentrum er ikke bare viktig i lokal vernesammenheng, men

Storgata 16 B Read More »

Brannsikring

Styret i Soon og Omegns Vel har levert sin uttalelse i forbindelse med revisjon av brannsikringsplanen for Son indre sentrum Brannrevisjonen bør kvalitetssikres av den lokale brannsjef med tanke på brannspredning fra ikkesikrede nabohus i sterk vind. * Vedr. offentlig ettersyn – brannsikringsplan for tett trehusbebyggelse Son – frist 210422 Styret i Soon og Omegns

Brannsikring Read More »

Reguleringsplan Kolås

Styret i Soon og Omegns Vel har sendt inn en uttalelse om denne omgjøringen fra fritids- til boligformål * Offentlig ettersyn – områdereguleringsplan for Kolås – frist 13.5.2022 Denne omreguleringen gjelder muligens «bare» et titalls fritidseiendommer, som skal kunne omreguleres til boligformål, men det skulle være rart om myndighetene koster på fortau og annen infrastruktur, uten å

Reguleringsplan Kolås Read More »

Skroll til toppen