Nyheter

Folkemøte avholdt 27. oktober 2022

«Son indre sentrum i faresonen» Mens kommunepolitikerne høsten 2022 reviderer reguleringsplan av 1986 for indre Son sentrum, presser utbyggerne hardt på med utbyggingsplaner og bruksendringsplaner i det angjeldende området, som er av nasjonal verneverdi ifølge Riksantikvaren. Innleder til paneldebatt var Christian Hintze Holm fra Viken fylkeskommune – leder avdeling for kulturarv De politiske partiers gruppeledere samt

Folkemøte avholdt 27. oktober 2022 Read More »

Skroll til toppen