Sooningprisen

Sooningprisen 2021

Dette er begrunnelsen: Sooningprisen for 2021 tildeles Jørn Svendsen. Jørn har i en årrekke interessert seg for Vestby og derigjennom også Son og Sons historie. Han har i en årrekke vært leder av Vestby historielag. Han har sikret relevant historie gjennom muntlig tradisjonssamling. Tradisjonelt har dette vært nedskrevne gjenfortellinger basert på intervjuer med personer, ofte […]

Sooningprisen 2021 Read More »

Til sooningprisen siden (bort fra innlegg)

medlemskap Er du interessert i lokalsamfunnet? Meld deg inn i Soon og Omegns Vel. Postboks 169, 1556 Son –  eller post@sonvel.no Den årlige kontingenten er kr 200,- familiemedlemskap kr 300,- – bruk kontonummer Sparebank1 1082 30 02985     Sooningprisen deles ut på årsmøtet for Soon og Omegns Vel. Hvert år får styret forslag til kandidater som

Til sooningprisen siden (bort fra innlegg) Read More »

Skroll til toppen