Nyheter fra Soon og vellet

Sooningprisen
launchpoint

Sooningprisen 2022 avsløres

Lørdag 26. februar 2022 kl. 13.00 avsløres nyheten om hvem som får årets Sooningpris! Kom og delta i Kystkulturhaven i Son. Alle er velkommen. Jon Warhuus Styreleder

Les mer »

Sooningprisen 2021

Dette er begrunnelsen: Sooningprisen for 2021 tildeles Jørn Svendsen. Jørn har i en årrekke interessert seg for Vestby og derigjennom også Son og Sons historie. Han har i en årrekke vært leder av Vestby historielag. Han har sikret relevant historie gjennom muntlig tradisjonssamling. Tradisjonelt har dette vært nedskrevne gjenfortellinger basert på intervjuer med personer, ofte

Les mer »

Pressemelding fra Soon og Omegns Vel Goldfish-saken

Goldfish Boat AS har startet byggingen av en båtfabrikk på hele 6 000 kvadratmeter i Sonskilen båthavn. Hele produksjonen på Sletta skal flyttes til båthavna. Soon og Omegns Vel er bekymret over at det etableres en fabrikk så nær Son. Fabrikkvirksomhet er ikke forenlig med et bevaringsverdig og fredelig småbyliv. Fabrikkbygget vil ha et dominerende

Les mer »

Storgata 16 B

Styret i Soon og Omegns Vel mener en slik utbygging med så stort omfang strider mot bevaring av stedets egenart. Skoleveien 10-12 og  Storgata 16 B ligger begge innenfor fredet særområde i Son indre sentrum. Ref gjeldende reguleringsplan 1986 og uttalelse fra Riksantikvar Jørn Holme: «Son sentrum er ikke bare viktig i lokal vernesammenheng, men

Les mer »
Aktuelle saker
launchpoint

Brannsikring

Styret i Soon og Omegns Vel har levert sin uttalelse i forbindelse med revisjon av brannsikringsplanen for Son indre sentrum Brannrevisjonen bør kvalitetssikres av den lokale brannsjef med tanke på brannspredning fra ikkesikrede nabohus i sterk vind. * Vedr. offentlig ettersyn – brannsikringsplan for tett trehusbebyggelse Son – frist 210422 Styret i Soon og Omegns

Les mer »

Reguleringsplan Kolås

Styret i Soon og Omegns Vel har sendt inn en uttalelse om denne omgjøringen fra fritids- til boligformål * Offentlig ettersyn – områdereguleringsplan for Kolås – frist 13.5.2022 Denne omreguleringen gjelder muligens «bare» et titalls fritidseiendommer, som skal kunne omreguleres til boligformål, men det skulle være rart om myndighetene koster på fortau og annen infrastruktur, uten å

Les mer »
Nyheter
launchpoint

Riksantikvaren har vedtatt: ny utvidet verning av Son sentrum

Vestby Avis – for abonnenter: Riksantikvaren har vernet et større område i Son: – Endelig en seier Trehusmiljøet i Son har nå fått et vern. Foto: Kjetil Næss               For abonnenter Et forslag fra Viken fylkeskommune om å gi indre Son status som verneverdig trehusmiljø ble nylig godkjent.   Det er en hoppende glad leder av Soon og

Les mer »
Skroll til toppen