Bli en del av forandringen i Soon

Velkommen til vårt fellesskap!

Innmelding i felleskapet

Ønsker du å bli en del av Soon og Omegns Vel? Det er enkelt å melde seg inn! Send oss en e-post til post@sonvel.no med ditt navn, adresse og kontaktinformasjon. Vi ser frem til å ønske deg velkommen til vårt fellesskap!

Medlemskontingent for 2022

Enkeltmedlem: kr 200,-
Familiemedlemskap: kr 300,-
Betalingsalternativer:

Vipps: #536114 (SOON OG OMEGNS VEL)
Bankkonto: 1082 30 02985

Vellets Historie

Soon og Omegns Vel ble stiftet den 29. mars 1929 av driftige sjeler på ungdomslokalet «Solheim». Den konstituerende generalforsamlingen ble holdt den 9. april samme år, og denne datoen markerer vellets offisielle stiftelsesdato.

I de tidlige årene fokuserte vellet på viktige initiativer for lokalsamfunnet som å etablere gatelys, bibliotek og beplantning. En av de første store suksessene var å motsette seg etableringen av et bensin- og oljeanlegg på Sauholmen. Vellet har alltid vært en aktiv arrangør av lokale fester og begivenheter, inkludert 17. mai-feiringen og Son-revyen.

Gjennom årene har vellet tilpasset seg endringer og nye utfordringer, og har aktivt engasjert seg i lokale saker som stedsutvikling, miljøsaker, og infrastrukturprosjekter. I dag fortsetter vellet å være en viktig stemme for innbyggernes fellesinteresser, med et sterkt fokus på å bevare Son og omegns unike egenart og miljø.

Årsmøtet

Årsmøtet for Soon og Omegns Vel avholdes hvert år i februar. Dette er en viktig anledning for medlemmene til å delta, stemme og fremme saker. Eventuelle spørsmål, innspill eller andre saker til årsmøtet kan sendes til Soon og Omegns Vel på postboks 169, 1556 Son eller via e-post til post@sonvel.no.

Bli medlem

Ønsker du å gjøre en forskjell i ditt lokalsamfunn? Bli med i Soon og Omegns Vel i dag! Som medlem får du muligheten til å påvirke viktige lokale saker, delta i spennende arrangementer og møte likesinnede som deler din lidenskap for Son. Din støtte hjelper oss å bevare og forbedre vårt vakre lokalsamfunn. Meld deg inn nå og vær en aktiv del av Sons fremtid!

Skroll til toppen