Årsmøte

Årlig Samling for Fremtidens Son

Årsmøtet i Soon og Omegns Vel er en essensiell del av vårt arbeid og en viktig arena for demokratisk deltakelse blant medlemmene. Det er her vi samles for å reflektere over det forløpte året, planlegge for fremtiden og ta beslutninger som vil forme Son og lokalsamfunnet vårt.

Nøkkelinformasjon om Årsmøtet

Tid og Sted: Årsmøtet avholdes årlig i februar. Nøyaktig tidspunkt og sted vil bli kunngjort på vår nettside og gjennom våre sosiale mediekanaler.

Agenda:

  • Årsrapporter fra styret og eventuelle underkomiteer.
  • Økonomisk status og godkjenning av regnskap.
  • Diskusjon av pågående og kommende prosjekter og initiativer.
  • Valg av styremedlemmer og andre nøkkelroller.
  • Behandling av innkomne forslag og innspill fra medlemmene.

Din Deltakelse: Alle medlemmer av Soon og Omegns Vel er velkomne til å delta på årsmøtet. Dette er din mulighet til å påvirke retningen for vellets arbeid og bidra med dine ideer og synspunkter.

Innsending av Forslag: Medlemmer oppfordres til å sende inn forslag eller saker de ønsker skal diskuteres på årsmøtet. Forslag må sendes skriftlig til post@sonvel.no eller til vår postadresse [Storgata 13, 1555 Son] senest to uker før møtet.

Bli en Aktiv Del av Vårt Fellesskap

Årsmøtet i Soon og Omegns Vel er mer enn bare en årlig formalitet; det er et levende uttrykk for fellesskap og engasjement. Vi verdsetter hvert medlems bidrag og ser frem til å samles for å diskutere og forme fremtiden til Son sammen.

Bli medlem

Ønsker du å gjøre en forskjell i ditt lokalsamfunn? Bli med i Soon og Omegns Vel i dag! Som medlem får du muligheten til å påvirke viktige lokale saker, delta i spennende arrangementer og møte likesinnede som deler din lidenskap for Son. Din støtte hjelper oss å bevare og forbedre vårt vakre lokalsamfunn. Meld deg inn nå og vær en aktiv del av Sons fremtid!

Skroll til toppen