Folkemøte avholdt 27. oktober 2022

«Son indre sentrum i faresonen»

Mens kommunepolitikerne høsten 2022 reviderer reguleringsplan av 1986 for indre Son sentrum, presser utbyggerne hardt på med utbyggingsplaner og bruksendringsplaner i det angjeldende området, som er av nasjonal verneverdi ifølge Riksantikvaren.

Innleder til paneldebatt var
Christian Hintze Holm fra Viken fylkeskommune – leder avdeling for kulturarv

De politiske partiers gruppeledere samt kommunens administrasjon var invitert.

Kun kultursjef Ronny Fostervold Johansen unnlot å svare

– se link til Vestby Avis fra møtet:

https://www.vestbyavis.no/kan-bli-38-nye-boliger-i-indre-son-jeg-skjonner-ikke-hvordan/s/5-53-728631

Skroll til toppen