Ørajordet – kvikkleire

fra medlemmer Karin og  Steinar Johansen har vi mottatt følgende dokumenter i saken om kvikkleire og utbygging på Ørajordet.

De bor i Elveveien 1
– og de blir sterkt berørt av en eventuell utbygging av Ørajordet.
Når biler passerer svinger taklampa, og kommunen velger å overse alle deres innspill…..
for Soon og OmegnsVel
Jon Warhuus
styreleder

Skroll til toppen