Rullering av kommuneplan 2023-34

Styret i Soon og Omegns Vel har levert innspill til rulleringen av kommuneplanens samfunns- og arealdel.

Dokumentene vil i løpet av kort tid være tilgjengelige blant annet i kommunens postlister

Skroll til toppen