Sooningprisen 2021

Dette er begrunnelsen:

Sooningprisen for 2021 tildeles Jørn Svendsen.

Jørn har i en årrekke interessert seg for Vestby og derigjennom også Son og Sons historie. Han har i en årrekke vært leder av Vestby historielag.

Han har sikret relevant historie gjennom muntlig tradisjonssamling. Tradisjonelt har dette vært nedskrevne gjenfortellinger basert på intervjuer med personer, ofte ved lydbåndopptak. Jørn har videreført dette ved «levende» opptak av personers fortellinger ved bruk av video- og lydutstyr. Dette omfatter både intervjuer og opptak av foredrag. Historiene om «liv og virksomhet i Son» er gjennom dette tatt vare på for ettertiden der et titalls personer har vært involvert. (Alex Johannesen, Jørn Fredriksen, Ivar Gudmundsen for å nevne noen).

Jørn har også engasjert seg i å «rydde og bevare/arkivere» personlige dokumenter og fotografier som har offentlig interesse for ettertiden. I den senere tid har dette resultater i gjennomføring, finansiering og produksjon av Ivar Gudmundsens bokmanus som prestegården (eller kapellangården som Ivar likte å kalle det), i samarbeid med Ivars familie, vellet m.fl.

Jørns arbeid som leder av Vestby historielag og hans foredrag/videopresentasjoner har bidratt til å inspirere til tilsvarende engasjement fra andre foreninger og privatpersoner til å ivareta Sons sjel og egenart på ulike måter; utstillinger (bilder og gjenstander), foredrag og engasjement.

Soon og Omegns Vel

v/ leder Jon Warhuus

Skroll til toppen