Brannsikring

Styret i Soon og Omegns Vel har levert sin uttalelse i forbindelse med revisjon av brannsikringsplanen for Son indre sentrum

Brannrevisjonen bør kvalitetssikres av den lokale brannsjef med tanke på brannspredning fra ikkesikrede nabohus i sterk vind.

* Vedr. offentlig ettersyn – brannsikringsplan for tett trehusbebyggelse Son – frist 210422

Styret i Soon og Omegns Vel takker for anledningen til å komme med innspill, og mener det er betimelig at dette viktige arbeidet er kommet i gang igjen.

Vellets styre har tidligere ved flere anledninger tatt opp brannsikring av Son indre sentrum, både i møter med ordfører og rådmann, og underveis med diverse politikkere.

Sitat: «Brannsikringsplanen er ikke hjemlet i lov eller forskrift og påfører ikke plikter eller rettigheter til eiendommer innenfor planområdet.» Her mener styret i Soon og Omegns Vel at dette kanskje bør hjemles i lov eller forskrift slik at brudd på brannsikringsplanen må få konsekvenser, dette vil da dermed også virke preventivt.

Soon og Omegns Vel har tidligere henvist til mulighet for Riksantikvarens økonomiske støtte til brannvern av kulturminner, og vi ser at dette nå er nevnt i saksutredningen, så vi benytter samtidig anledningen til å påpeke at Riksantikvaren også besitter mye ekspertise og kunnskap.

Son sentrum er tett bebygget, og det er deler av Son også utenfor indre sentrum. Derfor er det nærliggende å spørre om området for styrket brannvern burde være større enn kun indre sentrum, det er også tett og verneverdig bebyggelse utenfor «indre» sentrum.

Som et supplement til revisjon av brannsikring for Son indre sentrum, mener styret Soon og Omegns Vel at dette brannsikringstiltaket i det minste også bør kvalitetssikres av brannvesenet, i tillegg til arbeidet kommunens administrasjon og andre fagpersoner ellers nedlegger.

På forhånd takk for oppmerksomheten, og styret i Soon og Omegns Vel deltar gjerne i videre samtaler eller møter om dette viktige arbeidet.

med beste hilsen

for Soon og Omegns Vel

Jon Warhuus
styreleder
959 36 869
post@sonvel.no

Skroll til toppen