Til sooningprisen siden (bort fra innlegg)

medlemskap

Er du interessert i lokalsamfunnet?

Meld deg inn i Soon og Omegns Vel.

Postboks 169, 1556 Son

–  eller post@sonvel.no

Den årlige kontingenten er kr 200,-
familiemedlemskap kr 300,-

– bruk kontonummer

Sparebank1 1082 30 02985

 

 

Sooningprisen deles ut på årsmøtet for Soon og Omegns Vel. Hvert år får styret forslag til kandidater som har gjort en betydelig innsats for Sonsmiljøet. Styret oppfordrer alle til å komme med forslag til neste års kandidat. Soonings-prisen er laget av Ruben Nordahl i Son og deles ut til både til personer, lag og foreninger.

Sooningsprisen tildeles på bakgrunn av langvarig, uegennyttige innsats:

Tidligere vinnere av Sooningsprisen er
– ikke komplett, er under utfylling

* Son Sparebank

* Sigurd og Kari Fronth Stene

* Ivar Gudmundsen og Odd Birkeland

* Vidar Vanberg

* Alex og Bjørg Johannessen

* Gerd Wennerhaug

* Soon seilforening

* Styret i Son Poesifestival og Ada Johansen

* Soon etter Frokost

* 1988: Soon teaterlag

* 2018: Kulturdøgn Soon

* 2019: Restaurering av Dørnbergerhuset ved Tove Lissner

* 2020: ingen utdeling grunnet korona.

Skroll til toppen