Årsberetning 2021 Arbeidsprogram 2022

Årsrapport for 2021

   Vi har avholdt 8 styremøter i løpet av året.

 • Hovedsaker har vært:
 • Snarveier og stier, 3 snarveier merket som prøveprosjekt
 • Olla utbedret ved å gi økonomisk støtte på kr 5.000.-
 • Møte med Vestby Næringsforum om samarbeide
 • Ønske om støtte til lekeplass/treffsted i Sponkroken
 • Tilsvar til kommunens forslag til planprogram 2023 – 2034
 • RFF/Sverre Bergenholdt (Råd for mennesker med funksjonsnedsettelser)
 • Støtte til bokprosjekt «Kapellangården»/Ivar Gudmundsen – Vestby Historielag kr 7.500,-
 • Goldfish – utbyggingen og Plan og Miljø utvalgets ignorering av Regulerings planverk i Vestby kommune. Plastbåtfabrikk sentralt i Son er ikke miljøvennlig.

Arbeidsprogram for 2022

 • Fortsette å arbeide med de fleste sakene nevnt i Årsrapporten
 • Søke samarbeid med andre frivillige for å styrke frivillige organisasjoners innflytelse i Vestby kommune, i «Frivillighetsåret 2022»
 • Løfte fram Gudmundsen-familiens klinkbygde fiskebåt «John», et maritimt kulturminne av betydelig lokal interesse.
 • Folkemøter / Arrangementer i 2022

   Jon Warhuus

   Leder Soon og Omegns vel

   15 jan 2022

Utsendelse pr. e-post

  For å distribuere årsmøtepapirene til flest mulig

  medlemmer velger vi i år å bruke e-post.

  Vi har registrert e-postadresser til ca 60 % av

  medlemmene, dersom du som medlem ikke

  mottar noe ber vi deg benytte anledningen til

  å sende inn din e-postadresse til

post@sonvel.no

Skroll til toppen