Aktuelle saker

Reguleringsplan Kolås

Styret i Soon og Omegns Vel har sendt inn en uttalelse om denne omgjøringen fra fritids- til boligformål * Offentlig ettersyn – områdereguleringsplan for Kolås – frist 13.5.2022 Denne omreguleringen gjelder muligens «bare» et titalls fritidseiendommer, som skal kunne omreguleres til boligformål, men det skulle være rart om myndighetene koster på fortau og annen infrastruktur, uten å […]

Reguleringsplan Kolås Read More »

Brannsikring

Styret i Soon og Omegns Vel har levert sin uttalelse i forbindelse med revisjon av brannsikringsplanen for Son indre sentrum Brannrevisjonen bør kvalitetssikres av den lokale brannsjef med tanke på brannspredning fra ikkesikrede nabohus i sterk vind. * Vedr. offentlig ettersyn – brannsikringsplan for tett trehusbebyggelse Son – frist 210422 Styret i Soon og Omegns

Brannsikring Read More »

Storgata 16 B

Styret i Soon og Omegns Vel mener en slik utbygging med så stort omfang strider mot bevaring av stedets egenart. Skoleveien 10-12 og  Storgata 16 B ligger begge innenfor fredet særområde i Son indre sentrum. Ref gjeldende reguleringsplan 1986 og uttalelse fra Riksantikvar Jørn Holme: «Son sentrum er ikke bare viktig i lokal vernesammenheng, men

Storgata 16 B Read More »

Storgata 16 B

Styret i Soon og Omegns Vel mener en slik utbygging med så stort omfang strider mot bevaring av stedets egenart. Skoleveien 10-12 og  Storgata 16 B ligger begge innenfor fredet særområde i Son indre sentrum. Ref gjeldende reguleringsplan 1986 og uttalelse fra Riksantikvar Jørn Holme: «Son sentrum er ikke bare viktig i lokal vernesammenheng, men

Storgata 16 B Read More »

Brannsikring

Styret i Soon og Omegns Vel har levert sin uttalelse i forbindelse med revisjon av brannsikringsplanen for Son indre sentrum Brannrevisjonen bør kvalitetssikres av den lokale brannsjef med tanke på brannspredning fra ikkesikrede nabohus i sterk vind. * Vedr. offentlig ettersyn – brannsikringsplan for tett trehusbebyggelse Son – frist 210422 Styret i Soon og Omegns

Brannsikring Read More »

Reguleringsplan Kolås

Styret i Soon og Omegns Vel har sendt inn en uttalelse om denne omgjøringen fra fritids- til boligformål * Offentlig ettersyn – områdereguleringsplan for Kolås – frist 13.5.2022 Denne omreguleringen gjelder muligens «bare» et titalls fritidseiendommer, som skal kunne omreguleres til boligformål, men det skulle være rart om myndighetene koster på fortau og annen infrastruktur, uten å

Reguleringsplan Kolås Read More »

Skroll til toppen